• Newsletter
  • Contact

Nou president d’Art Barcelona

L'Assemblea d'Art Barcelona - associació de galeries, reunida el passat 21 de març, ha renovat la Junta Directiva de l'entitat.

Àlex Nogueras, director de Nogueras Blanchard, pren el relleu de Joan Anton Maragall, que abandona voluntàriament la presidència després de quatre anys en el càrrec. El director de Sala Parés i Galeria Trama es va posar Al capdavant de la Junta en 2013, obrint la seva presidència amb la fusió de les dues associacions de galeries d'art contemporani de Catalunya: Art Barcelona i el GIC. Durant aquest període, la unió s'ha concretat en un enfortiment del sector, amb projectes com el Barcelona Gallery Weekend i el Circuit d'Art contemporani de Barcelona, que han projectat l'escena artística de Barcelona a nivell internacional.

El nou equip, una reestructuració de la Junta anterior, vol donar continuïtat, a la vegada que un nou impuls, als projectes actuals de l'associació:

President: Àlex Nogueras (Nogueras Blanchard)
Vicepresidenta primera: Patrícia de Muga (Galería Joan Prats)
Vicepresidenta segona: Ana Mas (Ana Mas Projects)
Secretari: Quico Peinado (àngels Barcelona)
Tresorer: Fidel Balaguer (Galeria Balaguer)
Vocals: Charlie Taché (Tat Art Barcelona); Carlos Duran (Galeria Senda); Miguel Ángel Sánchez (ADN Galeria); Joan Anton Maragall (Galeria Trama).

Entre l'agenda aprovada per l'Assemblea per al 2017 destaca la preparació de la tercera edició del Barcelona Gallery Weekend (del 28 de setembre a l'1 d'octubre), Art Nou (que aquest any tornarà a celebrar-se a principis de setembre) i el nou programa de visites guiades Art Barcelona Gallery Walks.


More news